26 Bạch Đằng - Hải Châu - Đà Nẵng Phòng Kỹ Thuật: 0236 383 0126